Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2017, Trường THCS Khang Ninh đã tổ chức thành công ngày hội “thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”  năm học 2016-2017 ...